Aromatik polyurea sistemler dünya geneli ve ülkemizde en yaygın kullanılan polyurea kaplama malzemesidir. İnsan sağlığına zarar veren uçucu içerik (VOC)..